Działka przemysłowa w strefie ekonomicznej | 2,37h Sprzedaż Działki

Motoryzacyjna

Piotr Hasikowski
575 757 195

Na sprzedaż działka przemysłowa zlokalizowana w strefie ekonomicznej w Oleśnicy.

Działka objęta jest MPZP:

8.P ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: produkcja, składy, magazyny;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi, parkingi, ulice wewnętrzne i place manewrowe, niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń,
b) mieszkania funkcyjne – mieszkania wbudowane w budynki usługowe i produkcyjne przeznaczone wyłącznie dla właścicieli oraz personelu.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu w odległości 10 m od linii rozgraniczającej ulicy 1.KD-D, 1.KD-L, 2.KD-L, 3.KD-L oraz 25 m od linii rozgraniczającej ulicy 1.KD-G,
2) wysokość zabudowy max 30 m.3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
1) powierzchnia zabudowy max 60% powierzchni działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna min 15% powierzchni działki,
3) obowiązek wprowadzenia obszaru zieleni wysokiej stanowiącej min 50% obszaru biologicznie czynnego,
4) konieczność zapewnienia swobodnego dostępu do wód publicznych na potrzeby powszechnego korzystania i wykonywania robót utrzymaniowych przez administratora,
5) dopuszcza się możliwość zarurowania cieków.

Bardzo dobra lokalizacja i dostępna infrastruktura – Dojazd do S8

Dojazd do Wrocławia w zaledwie – 35 min!
Lotnisko – 30 min
Granica Niemiecka – 2h
Granica Czeska – 2h

Zapraszam na prezentację
Piotr Hasikowski 
Mail. p.hasikowski@wronieruchomosci.pl

Szczegółowe informacje

Dane techniczne

Kontakty

Piotr HasikowskiWyświetlanie wszystkich moich ofert
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Większość mojego zawodowego życia związana była z pracą z klientem, a ostatnie lata to funkcjonowanie na rynku nieruchomości. Wychodzę z założenia, że nie ma sytuacji bez wyjścia i zawsze staram się, aby obrana droga była optymalną formą zarówno dla strony kupującej, jak i sprzedającej. Cenię sobie szczerość, bo przede wszystkim na niej opiera się klucz do sukcesu.
Kontakt Piotr Hasikowski